წაშალეთ ციფრები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სტრიქონი, რომელიც შედგება ციფრებისა და ლათინური ანბანის სიმბოლოებისაგან. წაშალეთ ციფრები სტრიქონში.

შესატანი მონაცემები: სტრიქონი, რომლის სიგრძე არ აღემატება 100 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: იგივე სტრიქონი, ციფრების გარეშე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
s1t2r3i4n5g დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
string დაკოპირება