ლოკოკინა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2010/11, #2


ლოკოკინა მიცოცავს N მეტრი სიმაღლის მქონე სვეტზე. დღისით ის გადის A მეტრს, ხოლო ღამით, ძილის დროს ჩამოსრიალდება უკან B მეტრით. რამდენ დღეში მოექცევა ლოკოკინა სვეტის სათავეში?

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში სამი მთელი რიცხვი A, B და N (1<=N, A, B<= 109).

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - დღეების რაოდენობა, როცა ლოკოკინა სვეტის სათავეში მოექცევა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 1 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
5 1 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
100 99 1000000000 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
999999901 დაკოპირება