ფილიპი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2009/10, #3


პატარა ფილიპს მათემატიკის მასწავლებელმა რვეულში ორი განსხვავებული სამნიშნა რიცხვი ჩაუწერა და ასეთი დავალება მისცა: შეადაროს ამ რიცხვების შებრუნებული ჩანაწერები და დაადგინოს რომელია მეტი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც შეასრულებს ამ დავალებას.

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ორი მთელი დადებითი სამნიშნა რიცხვი. რიცხვები არ არის ტოლი და არ შეიცავს 0-ებს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი, რომლის შებრუნებული ჩანაწერიც მეტია. პასუხად გამოიტანეთ შებრუნებული ჩანაწერი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
156 586 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
685 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
734 893 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
437 დაკოპირება