რიცხვის განულება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 128 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N. ერთ სვლაზე შეგიძლიათ ამ რიცხვიდან აიღოთ რომელიმე ციფრი და გამოაკლოთ N-ს. შემდეგ მიღებულ რიცხვზე გაიმეოროთ იგივე, ვიდრე 0-ს არ მიიღებთ. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს სვლების რა მინიმალური რაოდენობით შეიძლება მიიღოთ N-დან 0.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=1000000).

გამოსატანი მონაცემები: სვლების მინიმალური რაოდენობა, რომლითაც N-საგან შეიძლება მივიღოთ 0.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
32 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება

შენიშვნა

განმარტება: 32 -> 29 -> 20 -> 18 -> 10 -> 9 -> 0.