რიცხვი იგივე ციფრებით

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2007/08, #4


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N. იპოვეთ N-ზე მეტი უმცირესი ისეთი რიცხვი, რომელიც ზუსტად იმავე ციფრებისაგან შედგება, როგორც N.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი დადებითი რიცხვი N (1<=N<=999999). N-ის პირველი ციფრი 0 არ არის.

გამოსატანი მონაცემები: უმცირესი მთელი დადებითი რიცხვი, რომელიც მეტი N-ზე და ჩაწერილია იმავე ციფრებით.  
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
156 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
165 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
27711 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
71127 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
330 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება