მხედრის გზები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია AxB ზომის მართკუთხა დაფა, რომელიც დაყოფილია უჯრედებად. მხედარი დგას დაფის ზედა მარცხენა კუთხეში და მას შეუძლია გააკეთოს ორნაირი სვლა: 1) ორი უჯრით ქვემოთ და ერთით მარჯვნივ; 2) ორი უჯრით მარჯვნივ და ერთით ქვემოთ. რამდენი განსხვავებული მარშრუტით შეუძლია მხედარს ქვედა მარჯვენა კუთხეში მისვლა?

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი A და B (1<=A,B<=64).

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - განსხვავებული მარშრუტების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
30 32 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
167960 დაკოპირება