გზის სწორი ნაწილი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ავარიული სიტუაციის გამო გადაწყდა თვითმფრინავი დასვან საავტომობილო მაგისტრალზე, რომელიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, როგორც N თანაბარ ნაწილად დაყოფილი მონაკვეთი. თითოეულ ნაწილს გააჩნია საკუთარი სიმაღლე. პილოტებს სჭირდებათ გზის ყველაზე გზის ნაწილების ყველაზე გრძელი უწყვეტი მიმდევრობა, რომელშიც შემავალ ნაწილებს ერთნაირი სიმაღლე აქვთ.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N (0<N<3000) - გზის ნაწილების რაოდენობა. მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში მოცემულია თითო მთელი დადებითი რიცხვი - შესაბამისი ნაწილის სიმაღლე.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი -  ერთნაირი სიმაღლის ნაწილებისაგან შედგენილი ყველაზე გრძელი უწყვეტი მიმდევრობის სიგრძე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
13 5 5 6 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება