მხედრის უმოკლესი გზა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის სვლების იმ უმცირეს რაოდენობას, რომლითაც საჭადრაკო დაფაზე მხედარს შეუძლია მივიდეს მოცემული ერთი მეორე უჯრამდე.

8                
7                
6     X   X      
5   X       X    
4       X        
3   X       X    
2     X   X      
1                
  a b c d e f g h

შესატანი მონაცემები: საწყისი და საბოლოო უჯრების კოორდინატები მოცემული ცხრილის ფორმატით.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი სვლების უმცირესი რაოდენობა, რომელიც საჭიროა საწყისი უჯრიდან საბოლოო უჯრამდე მისასვლელად.  
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
d4 a1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება