აცრის თარიღი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


       კოვიდ-ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა მარიმ გაიკეთა X ივლისს (ივლისში 31 დღეა). განმეორებითი აცრის გაკეთება მას უწევს 21 დღის შემდეგ. დაწერეთ      პროგრამა, რომელიც გამოითვლის განმეორებითი აცრის თარიღს,

შესატანი მონაცემები: მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი X, რომელიც აღნიშნავს პირველი აცრის თარიღს ივლისში.

გამოსატანი მონაცემები: წერტილით გაყოფილი ორი მთელი რიცხვი ##.## ფორმატში - პირველი რიცხვი უნდა აღნიშნავდეს აცრის დღეს, ხოლო მეორე აცრის თვეს.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
24.07 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
14 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
04.08 დაკოპირება