ბასტი და ბუბუ

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბასტიმ და ბუბუმ გაყოფის ოპერაცია ისწავლეს. ბასტის მოსწონს რიცხვები, რომლებიც უნაშთოდ იყოფა 7-ზე, ხოლო ბუბუს მოსწონს რიცხვები, რომლებიც უნაშთოდ იყოფა 11-ზე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იმ შემთხვევისთვის,

  • თუ მოცემული რიცხვი იყოფა 7-ზე და არ იყოფა 11-ზე,  ეკრანზე გამოიტანს სიტყვას "BASTI"; 
  • თუ მოცემული რიცხვი იყოფა 11-ზე და არ იყოფა 7-ზე,  ეკრანზე გამოიტანს სიტყვას "BUBU";
  • თუ მოცემული რიცხვი იყოფა 7-ზეც და  იყოფა 11-ზეც,  ეკრანზე გამოიტანს სიტყვას "BASTI BUBU";
  • თუ მოცემული რიცხვი არ იყოფა არც 7-ზე და არც 11-ზე,  ეკრანზე გამოიტანს სიტყვას "NO ONE".

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი, დიაპაზონით 1-დან მილიონამდე.

გამოსატანი მონაცემები: შესაბამისი შეტყობინება, ზემოთ აღწერილი წესების დაცვით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
21 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
BASTI დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
154 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
BASTI BUBU დაკოპირება