მონოანაბანური შიფრი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: CodeRams


მონოანბანური შიფრი წარმოადგენს ტექსტის დაშიფვრის წესს, რომლის დროსაც ანბანის თითოეულ სიმბოლოს შეესაბამება ანბანის სხვა სიმბოლო. თქვენ გეძლევათ დაშიფვრის სქემა და გასაშიფრი ტექსტი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოიტანს თავდაპირველ ტექსტს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემული 26 სიმბოლოსაგან შედგენილი გაშიფვრის სქემა. მეორე სტრიქონში მოცემულია გასაშიფრი ტექსტი, რომელიც შეიცავს ჰარებს და რომლის სიგრძეც არ აღემატება 100 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: გაშიფრული ტექსტი, რომლის წინაც უნდა იყოს ფრაზა - "Decrypted text: "
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn miol ligwsr zt ktarazst mtvm დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
Decrypted text: this should be readable text დაკოპირება