ციფრების ამოშლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 128 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: CodeFest 2021


მიხომ და მახომ მოიწყინეს მათემატიკის გაკვეთილზე და გადაწყვიტეს, ახალი თამაში მოეფიქრებინათ. მიხო წერს N-ციფრიან მთელ რიცხვს და მახოს ამოცანაა, რომ ამ რიცხვიდან K ციფრის ამოშლის შემდეგ რაც შეიძლება დიდი რიცხვი დარჩეს. დაეხმარეთ მახოს!

შემომავალი მონაცემები: პირველ ხაზზე შემოდის ორი მთელი რიცხვი N და K (1 ≤ K < N ≤ 500 000). მეორე ხაზზე შემოდის N სიგრძის რიცხვი. ეს რიცხვი არ დაიწყება ციფრი 0-ით.

გამომავალი მონაცემები: ერთადერთ გამომავალ ხაზზე უნდა გამოიტანოთ უდიდესი რიცხვი, რომლის მიღებაც შეუძლია მახოს მოცემული რიცხვიდან K ციფრის წაშლის შემდეგ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 2 1924 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
94 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
7 3 1231234 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3234 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
10 4 4177252841 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
775841 დაკოპირება