დათვების ბაზრობა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დათვების ბაზრობაზე 1 კგ თაფლი იცვლება A კგ ჟოლოში ან B კგ წაბლში. ბურდღუნას აქვს C კგ ჟოლო და D კგ წაბლი. მას სურს ზამთრისათვის

რაც შეიძლება ბევრი თაფლი მოიმარაგოს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის, თუ რამდენი კილოგრამი ჟოლოს და რამდენი

კილოგრამი წაბლის შეჭმა შეუძლია ბურდღუნას ისე, რომ თაფლის მარაგი არ შეუმცირდეს.

შესატანი მონაცემები: ოთხი მთელი რიცხვი - C, D, A, და B. არცერთი რიცხვი არ აღემატება 100-ს.

გამოსატანი მონაცემები:  ორი მთელი რიცხვი - ჟოლოს და წაბლის რაოდენობა, რომელიც ბურდღუნამ შეიძლება შეჭამოს. .
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
12 13 3 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 3 დაკოპირება