ორი რიცხვის შედგენა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბას და ნატოს აქვთ მუყაოზე დაწერილი ორ-ორი ციფრი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს, ვის უფრო დიდი რიცხვის შედგენა შეუძლია.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ორი ციფრი, რომლებიც აქვს ბუბას, ხოლო მეორე სტრიქონში ასევე ორი ციფრი, რომელიც აქვს ნატოს.

გამოსატანი მონაცემები: თუ ბუბას შეუძლია უფრო დიდი რიცხვის შედგენა, გამოიტანეთ სიტყვა "BUBA", თუ ნატოს შეუძლია უფრო დიდი რიცხვის შედგენა, გამოიტანეთ სიტყვა"NATO", სხვა შემთხვევაში - "NO ONE".
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 5 1 8 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NATO დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 7 7 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO ONE დაკოპირება