ბამბუკი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ტროპიკული წვიმების დროს ბამბუკი ყოველდღიურად იმატებს სიმაღლეში წინა დღის სიმაღლის მესამედით (გაყოფისას ნაშთი მხედველობაში არ მიიღება). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის რა სიმაღლის იქნება ბამბუკი 4 დღის შემდეგ.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (3<= N <= 30) - ბამბუკის საწყისი სიმაღლე.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - ბამბუკის სიმაღლე 4 დღის შემდეგ.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
17 დაკოპირება

შენიშვნა

მაგალითის განმარტება: პირველ დღეს ბამბუკი მოიმატებს 6/3=2 მეტრით და გახდება 8 მეტრი. მეორე დღეს ბამბუკი მოიმატებს 8/3=2 მეტრით და გახდება 10 მეტრი. მესამე დღეს ბამბუკი მოიმატებს 10/3=3 მეტრით და გახდება 13 მეტრი. მეოთხე დღეს ბამბუკი მოიმატებს 13/3=4 მეტრით და გახდება 17 მეტრი.