ოპერაციები სტეკზე

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ცარიელი სტეკი. მასზე შეგიძლიათ სტანდარტული ოპერაციების შესრულება: Push, Pop და Top ელემენტის ბეჭდვა. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც შეასრულებს მოცემულ ოპერაციებს.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში მოცემულია N (3<N<1000) - ოპერაციების რაოდენობა. თუ ოპერაცია აღნიშნულია 1-ით, მაშინ მას ახლავს მთელი რიცხვი x (დიაპაზონი 1-დან მილიონამდე), რომელიც უნდა ჩაიწეროს სტეკში. თუ ოპერაცია აღნიშნულია 2-ით, მაშინ სტეკიდან უნდა წაიშალოს სათავე, ხოლო თუ ოპერაცია აღნიშნულია 3-ით, მაშინ უნდა დაიბეჭდოს Top ელემენტის მნიშვნელობა.

გამოსატანი მონაცემები: ყოველი ოპერაციისათვის, რომელიც აღნიშნულია 3-ით, უნდა განახორციელოთ Top ელემენტის ბეჭდვა. თუ ამ დროს სტეკი ცარიელია, ან ცარიელი სტეკის დროს სრულდება POP, დაბეჭდეთ სიტყვა Empty. 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 1 15 1 20 2 3 2 3 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
15 Empty დაკოპირება