ხიმინჯები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


სამშენებლო კომპანიას პერიოდულად ესაჭიროება ხიმინჯები. ხიმინჯის შეძენისას ის ყიდულობს ზუსტად საჭირო სიგრძისას ან თუ ასეთი არ მოიძებნა, საჭირო სიგრძესთან ყველაზე ახლოს მდგომს მეტობით. ცხადია, რომ შემდეგ ამ ზედმეტი მეტრების მიწაში ჩასობა მოუწევს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის, თუ რამდენი ზედმეტი მეტრი ხიმინჯის ყიდვა მოუწევს სამშენებლო კომპანიას ჯამურად.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N1 - გასაყიდი ხიმინჯების რაოდენობა. მეორე სტრიქონში N1 ცალი მთელი რიცხვი - გასაყიდი ხიმინჯების სიგრძეები. მესამე სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N2 - შესაძენი ხიმინჯების რაოდენობა. მეოთხე სტრიქონში N2 ცალი მთელი რიცხვი - შესაძენი ხიმინჯების სიგრძეები. გარანტირებულია, რომ სამშენებლო კომპანია ხიმინჯის ყიდვას ყოველთვის მოახერხებს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - შეძენილ ხიმიჯებში ზედმეტი მეტრების რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 11 15 15 15 9 3 15 12 8 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება