ხუთი ჭურჭელი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია 5 ჭურჭელი, რომლებშიც სითხე ასხია. თქვენ შეგიძლია ერთ სვლაზე ნებისმიერი ჭურჭლიდან ნებისმიერ სხვა ჭურჭელში გადაასხათ სითხე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს, რა მინიმალური რაოდენობის სვლებით არის შესაძლებელი ჭურჭლებში სითხის გათანაბრება.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ხუთი მთელი რიცხვი - სითხის რაოდენობა თითოეულ ჭურჭელში.

გამოსატანი მონაცემები: სვლების მინიმალური რაოდენობა, რომლის შემდეგ ჭურჭლებში სითხის რაოდენობა გათანაბრდება. გარანტირებულია, რომ გათანაბრება ყოველთვის შესაძლებელია.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
23 2 2 1 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება