ხურდის დაბრუნება

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


პროდუქტი ღირს a ლარი და b თეთრი. მასში გადაიხადეს c ლარი და d თეთრი. გადახდილი თანხა ყოველთვის მეტია ღირებულებაზე. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის დასაბრუნებელი ხურდის რაოდენობას ლარებსა და თეთრებში.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში a და b. მეორე სტრიქონში  c და d.

გამოსატანი მონაცემები: დასაბრუნებელი ხურდის რაოდენობა ლარებსა და თეთრებში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 15 6 25 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 10 დაკოპირება