პოსტფიქსური გამოსახულების გამოთვლა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია არითმეტიკული გამოსახულება, რომელიც ჩაწერილია პოსტფიქსური სახით. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის ამ გამოსახულების შედეგს.

შესატანი მონაცემები: არითმეტიკული გამოსახულება, რომელიც შედგება ციფრებისა და არითმეტიკული ოპერაციების ნიშნებისგან: +, -, *, /. ყველა მათგანი ერთმანეთისაგან გამოყოფილია ჰარებით.

გამოსატანი მონაცემები: არითმეტიკული გამოსახულების შედეგი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
9 8 3 2 * - + 4 - დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 დაკოპირება