უკვეცი წესიერი წილადი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


დაწერეთ, პროგრამა რომელიც იპოვის უდიდეს წესიერ, უკვეც წილადს, რომლის მრიცხველისა და მნიშვნელის ჯამი N-ის ტოლია.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (3<=N<=1000).

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი, რომელთა ჯამი N-ის ტოლია და რომლებიც შეადგენენ უდიდეს წესიერ უკვეც წილადს. ჯერ გამოიტანეთ მრიცხველი და შემდეგ მნიშვნელი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 7 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
23 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 12 დაკოპირება