30-ის ჯერადი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია რიცხვი N. მასში ციფრების გადანაცვლებით მიიღეთ მაქსიმალური ისეთი რიცხვი, რომელიც უნაშთოდ გაიყოფა 30-ზე. (შეგახსენებთ, რომ რიცხვი იყოფა 3-ზე, თუ მისი ციფრთა ჯამი იყოფა 3-ზე).

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში რიცხვი N, რომელიც შედგება არაუმეტეს  100000 ციფრისაგან.

გამოსატანი მონაცემები: მაქსიმალური რიცხვი, რომელიც იყოფა 30-ზე. თუ ასეთი რიცხვის მიღება შეუძლებელია, გამოიტანეთ -1.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
30 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
30 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
102 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
210 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
35917 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
-1 დაკოპირება