ორი უნივერსიტეტის შეჯიბრი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


A და B უნივერსიტეტებმა  გადაწყვიტეს მოაწყონ შეჯიბრი პროგრამირებაში. თითოეულმა უნივერსიტეტმა შეჯიბრზე გამოიყვანა 10 სტუდენტი, რომელთა ნამუშევრები შეფასდა ქულებით 0-დან 100-მდე. უნივერსიტეტის საბოლოო შედეგად ითვლება 10 მონაწილიდან საუკეთესო 3-ის შედეგი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის საბოლოო შედეგს თითოეული უნივერსიტეტისათვის.

შესატანი მონაცემები: პირველ 10 სტრიქონში - A უნივერსიტეტის სტუდენტთა შედეგები. მომდევნო 10 სტრიქონში - B უნივერსიტეტის სტუდენტთა შედეგები.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი - ჯერ A უნივერსიტეტის შედეგი, შემდეგ B უნივერსიტეტის შედეგი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
23 23 20 15 15 14 13 9 7 6 25 19 17 17 16 13 12 11 9 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
66 61 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
17 23 23 24 79 29 1 61 59 100 44 74 94 57 13 54 82 0 42 45 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
240 250 დაკოპირება