საწყისი სიმბოლო

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია N ცალი სტრინგი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს რომელ სიმბოლოზე იწყება 5 ან მეტი სტრინგი ამ სიმარავლიდან.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=150). მომდევნო N სტრიქონიდან თითოეულში პატარა ლათინური სიმბოლოებისაგან შედგენილი თითო სტრინგი, რომლის სიგრძეც არ აღემატება 30 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ყველა ის სიმბოლო, რომელზეც იწყება მინიმუმ 5 სტრინგი. სიმბოლოები გამოიტანეთ ლექსიკოგრაფიული (ანბანური) თანმიმდევრობით და მიყოლებით (მათ შორის სპეისის  გარეშე). თუ ასეთი სიმბოლო არ მოიძებნა, გამოიტანეთ სიტყვა "PREDAJA".
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
18 babic keksic boric bukic sarmic balic kruzic hrenovkic beslic boksic krafnic pecivic klavirkovic kukumaric sunkic kolacic kovacic prijestolonasljednikovic დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
bk დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
6 michael jordan lebron james kobe bryant დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
PREDAJA დაკოპირება