პარალელოგრამი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


პარალელოგრამი წარმოადგენს ოთხკუთხედს, რომლის მოპირდაპირე გვერდები ტოლია. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, შესაძლებელია თუ არა, მოცემული ოთხი მონაკვეთით პარალელოგრამის აგება.

შესატანი მონაცემები: ოთხი მთელი რიცხვი, რომელთა დიაპაზონია 1-დან 1000-მდე.

გამოსატანი მონაცემები: სიტყვა "YES", თუ მოცემული სიგრძის მონაკვეთებით, შესაძლებელი პარალელოგრამის აგება და "NO" - წინააღმდეგ შემთხვევაში.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 8 4 8 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
6 6 3 1 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
12 12 12 12 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება