უკვეცი წილადი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: BULG, 2007-08, დასკვნითი


დაწერეთ პროგრამა, რომელიც მოცემულ წესიერ წილადს უკვეც წილადად გარდაქმნის.

შესატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - წილადის მრიცხველი და წილადის მნიშვნელი. რიცხვების მნიშვნელობა არ აღემატება 1000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: შესაბამისი უკვეცი წილადი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 5 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
22 35 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
22 35 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
315 385 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
9 11 დაკოპირება