საშობაო სურვილები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


პატარა გიორგი შობას მოუთმენლად ელოდებარათა თოვლის ბაბუასთვის წერილის გაგზავნა შეძლოს და სანატრელი საჩუქრები მიოს. ერთ საღამოს გიორგიმ წერილი დაწერა და მეორე დილისთვის გასაგზავნად მოამზადა, თუმცა სამწუხაროდ მის სოფელში ძალიან დიდი თოვლი მოვიდა და ვეღარ შეძლებს ფოსტით წერილის გაგზავნას. მას გაახსენდა, რომ შეუძლია თოვლის ბაბუს მეილით მიწეროს თოვლისბაბუ@freeuni.edu.ge-ზე, თუმცა საკუთარი მეილის პაროლი არ ახსოვს. პაროლის აღსადგენად მას სისტემაში ქონდა შენახული ერთი დიდი სიტყვა S, რომელიც შედგებოდა გიორგის სამეგობროს სახელებისგან. ამ სიტყვაში შეიძლება ყველა მეგობრის სახელი არც იყოს, ხოლო ზოგიერთი სახელი შეიძლება გამეორდეს. მაგრამ ეს სიტყვა შეიძლება დაზიანებული იყოს, რადგან სოფელში შედარებით ცუდი ინტერნეტია. გიორგის ამოცანაა დაადგინოს იყოფა თუ არა ეს გრძელი სიტყვა მის სამეგობროში არსებულ სახელებად.

  

შესატანი მონაცემები:

პირველი სტრიქონი შეიცავს N-ს, გიორგის სამეგობროს სახელების რაოდენობა

შემდეგი n ცალი სტრიქონი შეიცავს მეგობრის სახელს

ბოლო სტრიქონი შეიცავს ერთ დიდ სიტყვას, რომლის გახლეჩვას შეეცდება გიორგი.

(ყველა სიტყვა არის პატარა ასოიანი)

 

მონაცემთა შეზღუდვები:

* 1 ≤ N≤ 200

* 1|მეგობრის სახელი|20

* 1 ≤ |S| ≤ 2*103

გამოსატანი მონაცემები:

სტრიქონი 1: True - თუ შესაძლებელი სიტყვის დაყოფა გიორგის მეგობრების სახელებად, False - თუ არა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
8 must presents santa year every to has deliver santahastodeliverpresentseveryyear დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
True დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 merry new year merrychristmas დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
False დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 ab abcd cd abcd დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
True დაკოპირება