საშობაო წერილები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


საშობაოდ ბავშვები სანტას უამრავ წერილს წერენ.წერილების დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე, სანტას ბავშვების სურვილების ასრულებაში ელფები ეხმარებიან. 

ამ ახალ წელს სანტამ გადაწყვიტა ელფებისთვის სახალისო ამოცანები მიეცა. ვინაიდან, სანტას ძალიან უყვარს ბავშების წერილების კითხვა, გადაწყვიტა ელფებთან სიტყვებით ეთამაშა.

სანტა წერილიდან შემთხვევით არჩევს ორ სიტყვას, ერთი და იგივე N სიგრძის და თითოეულ სიტყვაში(სტრინგში) ზოგიერთ ასოს ? ნიშნით ანაცვლებს. 

ამის შემდეგ ეკითხება საყვარელ ელფებს შესაძლებელია თუ არა მოცემული ორი სტრინგი ერთმანეთის ანაგრამა ყოფილიყო.

 

შენიშვნა 1: ანაგრამა - სიტყვა ან შესიტყვება, რომელიც წარმოიქმნება სხვა სიტყვის ან შესიტყვების ასოების გადაადგილებით. მაგ:(arc:car, state:taste) 

შენიშვნა 2: სიტყვები შედგება მხოლოდ პატარა ლათინური ასოებისგან(a..z) და არ შეიცავს space(" ")-ებს

 

მოცანემთა შეზღუდვები:

სიტყვების სიგრძე 1 <= N <= 10^6

შესატანი მონაცემები:

სტრიქონი 1 - პირველი სიტყვა(string)

სტრიქონი 2 - მეორე სიტყვა(string) 

 

გამოსატანი მონაცემები:

string - yes ან no არის თუ არა შესაძლებელი მოცემული სიტყვები ყოფილიყო ერთმანეთის ანაგრამები.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
s?nta ana?t დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
yes დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
?ec car დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
no დაკოპირება