ბუბა და პირამიდა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბას აჩუქეს კუბიკები და მან გადაწყვიტა ააგოს პირამიდა შემდეგი წესით: პირამიდის სათავეში უნდა იყოს 1 კუბიკი, მეორე დონეზე - 1+2=3 კუბიკი, მესამე დონეზე 1+2+3=6 კუბიკი და ა.შ. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გაარკვევს, რა სიმაღლის პირამიდის აგება შეუძლია ბუბას (სიმაღლედ ჩათვალეთ დონეების რაოდენობა.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1<=N<=10000) - კუბიკების რაოდენობა.

გამოსატანი მონაცემები: ერთ მთელი რიცხვი - აგებული პირამიდის სიმაღლე.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
23 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება