მაქს-ფაქტორი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2005/06, OCT, BRONZE


საკუთარი ფერმის ორგანიზაციის გასაუმჯობესებლად ფერმერმა ჯონმა ყველა საკუთარი ძროხა გადანომრა უნიკალური სერიული ნომრით

ფარგლებში 1..20,000. ჯონს სულ ჰყავს N (1 <= N <= 5,000) ძროხა. სამწუხაროდ, ძროხებმა მიიჩნიეს, რომ ზოგიერთი სერიული

ნომერი უფრო "პრესტიჟულია" სხვა ნომრებთან შედარებით. კერძოდ, ისინი თვლიან, რომ ძროხა, რომლის სერიული ნომერიც ყველაზე

დიდ მარტივ გამყოფს შეიცავს, ყველაზე "მაგარი ტიპია". შეგახსენებთ, რომ მარტივი ჰქვია რიცხვს, რომელიც იყოფა მხოლოდ

ერთიანსა და თავის თავზე. მაგალითად 7 არის მარტივი, ხოლო 6 არ არის მარტივი).

მოცემულ N (1 <= N <= 5,000) რაოდენობის სერიულ ნომრებში, რომელთა ფარგლებია 1..20,000, ამოარჩიე ყველაზე "პრესტიჟული" ნომერი.

შეტანის ფორმატი:

* სტრიქონი 1: ერთი მთელი რიცხვი, N

* სტრიქონები 2..N+1: თითოეულ სტრიქონში თითო სერიული ნომერი

გამოტანის ფორმატი:

* სტრიქონი 1: რიცხვი ყველაზე დიდი მარტივი გამყოფით. თუ ასეთი რამდენიმეა, გამოიტანე ის, რომელიც მათ შორის პირველია შემოსატან ფაილში.

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 36 38 40 42 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
38 დაკოპირება

შენიშვნა

გამოტანის განმარტება:

19 არის 38-ის მარტივი გამყოფი. სხვა არც ერთ შემოტანილ რიცხვს უფრო მაღალი მარტივი გამყოფი არ აქვს.