ორის ხარისხების ჯამი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ცნობილია, რომ ნებისმიერი მთელი რიცხვი შეიძლება წარმოვადგინოთ როგორც 2–ის ხარისხების ჯამი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც  მოცემული მთელ N (0<N<30000) რიცხვთვის გამოიტანს კლებადობით დალაგებულ შესაბამის 2–ის ხარისხებს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ერთი მთელი რიცხვი N .

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ შესაბამისი კლებადობით დალაგებული ორის ხარისხები.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
62 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
32 16 8 4 2 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
128 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
128 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
1057 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1024 32 1 დაკოპირება