იღბლიანი რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბა თვლის რიცხვს იღბლიანად, თუ მასში შემავალი ციფრების ნახევარს მაინც 7 წარმოადგენს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს, იღბლიანია თუ არა მოცემული რიცხვი.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი N (1 <= N <=1018) .

გამოსატანი მონაცემები: YES, თუ რიცხვი იღბლიანია და NO - წინააღმდეგ შემთხვევაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5791 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
6277 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება