ცათამბჯენი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მრავალსართულიან სახლში სულ N ბინა, P სადარბაზო და Q სართულია. ყოველი სადარბაზოს ყოველ სართულზე ერთნაირი რაოდენობის ბინაა. გამოთვალეთ, რომელ სადარბაზოში და რომელ სართულზე იმყოფება ბინა ნომრითK.

შესატანი მონაცემები: ოთხი მთელი რიცხვი -  NPQK1 ≤ K ≤ N ≤ 1000P * Q ≤ N.

გამოსატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ორი მთელი რიცხვი - სადარბაზოს ნომერი და სართულის ნომერი, სადაც მოცემული K ნომრის მქონე ბინა იმყოფება.  
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
30 2 5 27 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 4 დაკოპირება