ბუბა და კუბიკები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ბუბა თამაშობს კუბიკებით. მას აქვს a ცალი ლურჯი, b ცალი წითელი და c ცალი მწვანე კუბიკი.  ბუბა აგებს ორი კუბიკისაგან შედგენილ კოშკებს. მაქსიმუმ რამდენ ასეთ კოშკს ააგებს ბუბა განსხვავებული ფერის კუბიკებით და ერთნაირი ფერის კუბიკებით?

შესატანი მონაცემები: სამი მთელი რიცხვი a, b და c. მათი დიაპაზონია 1..100.

გამოსატანი მონაცემები: ორი მთელი რიცხვი - განსხვავებული ფერის კუბიკებით აგებული კოშკების მაქსიმალური რაოდენობა და ერთნაირი ფერის კუბიკებით აგებული კოშკების მაქსიმალური რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 11 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
11 10 დაკოპირება