შეცდომა გამრავლებისას

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


არითმეტიკის დავალების შესრულებისას ბუბას უნდა გადაემრავლებინა ორი ორნიშნა რიცხვი. მათი ჩანაწერი ციფრების მიხედვით იყო: xy და ac. ბუბას შეეშალა და ერთმანეთზე გადაამრავლა ორი რიცხვი ციფრებით: xc და ay. ცხადია მის მიერ მიღებული პასუხი არ დაემთხვა სახელმძღვანელოში მითითებულ პასუხს. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოთვლის რა პასუხი ეწერა სახელმძღვანელოში.

შესატანი მონაცემები: ერთ სტრიქონში ორი ორნიშნა რიცხვი, რომელთა ჩანაწერი ციფრების მიხედვით წარმოადგენს xc და ay. არცერთი ციფრი 0 არ არის.

გამოსატანი მონაცემები: სახელმძღვანელოში მითითებული პასუხი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
27 45 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1175 დაკოპირება