დაფა და მხედარი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია დაფა ზომებით NxN. დაფის ერთ-ერთ უჯრაზე, რომლის კოორდინატებია (x,y), დგას საჭადრაკო ფიგურა - მხედარი. იგი მოძრაობს ორი უჯრით წინ და ერთით განზე ყველა მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, თუ სვლა დაფის გარეთ არ გადის, მას შეუძლია 8 სხვადასხვა უჯრაზე გადავიდეს რომელიმე უჯრიდან. დაადგინეთ, რამდენ განსხვავებულ უჯრაზე შეუძლია იდგეს მხედარი ზუსტად k სვლის შემდეგ.

შესატანი მონაცემები: 4 მთელი რიცხვი - N, x, y და k (5<=N, x, y<=30, 1<=k<=10).

გამოსატანი მონაცემები: განსხვავებული უჯრების რაოდენობა, რომელზეც შეუძლია იდგეს მხედარს ზუსტად k სვლის შემდეგ.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
15 3 3 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
20 დაკოპირება