სამი კენგურუ

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: COCI, 2008/09, #1


სამი კენგურუ თამაშობს უდაბნოში. ისინი დგანან ერთ სწორ ხაზზე და სამივე მათგანის კოორდინატები განსხვავებულია. ყოველ სვლაზე ერთ-ერთი განაპირა კენგურუ ხტება დანარჩენ ორს შორის (აუცილებელი არაა ზუსტად შუაში ჩახტეს). არცერთ მომენტში ორი კენგურუ არ იმყოფება ერთ წერტილში. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც გამოითვლის ნახტომების მაქსიმალურ რაოდენობას, რომლებიც შეიძლება კენგურუებმა გააკეთონ.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ჰარით დაშორებული სამი მთელი რიცხვი A, B და C (0 < A < B < C < 100) – კენგურუთა საწყისი კოორდინატები.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ერთი მთელი რიცხვი -ნახტომების მაქსიმალური რაოდენობა, რომლებიც შეიძლება კენგურუებმა გააკეთონ.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 3 5 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
3 5 9 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება