რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 512 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: cin

გამომავალი მონაცემები: cout


მოცემულია მთელი რიცხვი N. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც იპოვის უმცირეს რიცხვს, რომელიც მეტია N-ზე და ჩაწერილია ზუსტად იმავე ციფრებით, რომლებითაც N-ია ჩაწერილი.

 

შესატანი მონაცემები:

ერთადერთი მთელი რიცხვი N (0<N<10^9). N-ის პირველი ციფრი ნული არ იქნება.

 

გამოსატანი მონაცემები:

ერთი მთელი რიცხვი - პასუხი ამოცანაზე. თუ საჭირო რიცხვი ვერ მოიძებნა, გამოიტანეთ 0.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
267 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
276 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
555 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
38822 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
82238 დაკოპირება