2-ის ახარისხება.

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2004/05, FEB, BRONZE


მოცემულია მთელი დადებითი რიცხვი N. გამოთვალეთ 2^N.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი დადებითი რიცხვი N (0<=N<=300).

გმოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი დადებითი რიცხვი - ორის მე-N-ე ხარისხი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
16 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
4 დაკოპირება