ორი უდიდესის ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 1 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სამი მთელი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს მათგან ორი უდიდესის ნამრავლს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია სამი  მთელი არაუარყოფითი რიცხვი, რომელთან თითოეული არ აღემატება 1000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ორი უდიდესი რიცხვის ნამრავლი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
6 8 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
48 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
100 0 0 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება