ყურადღება! საიტი მუშაობს ტესტირების რეჟიმში. ყველა საკითხთან დაკავშირებით დაგვიკავშირდით ქვემოთ მოცემული ჩათით ან შემდეგ მეილზე takalandzet@gmail.com

Informatics.ge-ს ძველი ვერსია

ორი უდიდესის ნამრავლი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 1 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სამი მთელი რიცხვი. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც დაადგენს მათგან ორი უდიდესის ნამრავლს.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია სამი  მთელი არაუარყოფითი რიცხვი, რომელთან თითოეული არ აღემატება 1000-ს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში გამოიტანეთ ორი უდიდესი რიცხვის ნამრავლი.
მაგალითები

შემომავალი მონაცემები

6 8 2

გამავალი მონაცემები

48

შემომავალი მონაცემები

100 0 0

გამავალი მონაცემები

0