ივას ნაშრომები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ივას ბავშვობიდან უნდოდა რომ მეცნიერი გამხდარიყო, მან მთელი ცხოვრება სამყაროს შეცნობას მიუძღვნა. ახლა კი დაბერდა და მახსოვრობაც დააკლდა.  ერთ დღეს მასთან სტუმრად მისი შვილიშვილი ევა მივიდა. ევა ძალიან ცნობისმოყვარე ბავშვი იყო და აინტერესებდა ბაბუას ნაშრომები. იმისათვის რომ ევა გაახაროს, ივამ დაიწყო თავისი ნაშრომების ძებნა. მას ხან ახსენდებოდა ნაშრომის ადგილმდებაროება და ხან ავიწყდებოდა. ამასთან,

  •          ნაშრომის ადგილმდებაროება შესაძლოა არ დავიწყებოდა
  •          ასევე შეუძლებელი იყო ის დავიწყებოდა, რაც ჯერ არ ახსოვდა
  •          ასევე შეიძლებოდა ერთიდაიგივე ნაშრომის მდებარეობა რამდენჯერმე გახსენებოდა და რამდენჯერმე დავიწყებოდა (თუ დავიწყებულების რაოდენობა ნაკლებია გახსენებულებზე ითვლება რომ მისი ადგილმდებარეობა ჯერ კიდევ ახსოვს).

           დაწერეთ პროგრამა, რომელიც ბაბუა ივას დაეხმარება ევას გამხიარულებაში.

           შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში შემოდის n (1 ≤ n ≤ 2 *105), მომდევნო n სტრიქონიდან თითოეულში კი შემოდის ამ ორიდან ერთ-ერთი

  •          + x - ნიშნავს ივას გაახსენდა ნაშრომის ნომრით x ის მდებარეობა
  •          - x - ნიშნავს ივას დაავიწყდა ნაშრომის ნომრით x ის მდებარეობა

           გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ n სტრიქონი, რომელთაგან თითოეული აღნიშნავს ივას მიერ ნაპოვნი ნაშრომების შორის ყველაზე მეტად ხსომებულს (ანუ ისეთი, რომელიც გახსენებულის და დავიწყებულის სხვაობა ყველა დანარჩენზე დიდია). თუ ასეთი რამდენიმეა გამოიტანეთ მათ შორის ყველაზე პატარა ნომერი.

 მაგალითები

შესატანი მონაცემები
4 + 1 + 2 + 2 - 2 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
1 1 2 1 დაკოპირება