ღობის შეღებვა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: USACO, 2015/16, DEC, BRONZE


ცხელი ზაფხულისა და ცივი ზამთრის რამდენიმე სეზონმა ფერმერ ჯონის ფერმის ღობეს თავისი კვალი დაატყო. ღობე ისე გახუნდა, რომ აუცილებელია მისი შეღებვა. ამ საქმეში ჯონს დაეხმარება მისი საყვარელი ძროხა ბესი. სამწუხაროდ, რამდენადაც ბესი ნიჭიერია ღებვაში, იმდენად უნიჭოა ჯონის ინსტრუქციების გაგებაში.

თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ჯონის ღობეს, როგორც რიცხვით ღერძს, ჯონი ღებავს მონაკვეთს x=a და x=b რიცხვებს შორის. მაგალითად, თუ a=3 და b=5, მაშინ ჯონი ღებავს მონაკვეთს, რომლის სიგრძეა 2. ბესი წესიერად ვერ იგებს ჯონის ინსტრუქციებს და ღებავს მონაკვეთს x=c-დან x=d-მდე, რომელიც ზოგჯერ ფარავს ჯონის შეღებილ მონაკვეთს ან მის ნაწილს. განსაზღვრეთ მთლიანად შეღებილი ღობის მონაკვეთის სიგრძე.

 

შეტანის ფორმატი:  

შესატანი ფაილის პირველი სტრიქონი შეიცავს ჰარით გამოყოფილ ორ ინტეჯერს a და b (a<b).

მეორე სტრიქონი შეიცავს ჰარით გამოყოფილ ორ ინტეჯერს c და d (c<d). რიცხვები abc და d არის ფარგლებში 0100, ჩათვლით.

 

გამოტანის ფორმატი:

გამოიტანეთ ერთი რიცხვი - შეღებილი ღობის მონაკვეთის სიგრძე.

 

 

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
7 10 4 8 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
6 დაკოპირება

შენიშვნა

აქ მთლიანად შეღებილი გამოვიდა ღობის მონაკვეთი სიგრძით 6, დაწყებული x=4-დან x=10-მდე.