ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 1 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


გიორგის დაავალეს გამოთვალოს ორი მთელი A და B (0 <= A, B <= 30000) რიცხვის საშუალო არითმეტიკული. დაწერეთ პროგრამა, რომელიც  შეასრულებს ამ დავალებას.

შესატანი მონაცემები: ერთადერთ სტრიქონში მოცემულია ორი მთელი რიცხვი A და B.

          გამოსატანი მონაცემები: ერთი რიცხვი – A და B-ს საშუალო არითმეტიკული.  პასუხი გამოიტანეთ მძიმის შემდეგ ერთი ციფრის სიზუსტით.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
35 81 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
58.0 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
14 29 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
21.5 დაკოპირება