ბალუს არითმეტიკა

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


 

ბალუ არის ზარმაცი ყავისფერი დათვი. ის ასწავლის მგლებს ჯუნგლების კანონს. ეს ამბავი მოხდა მაშინ, როდესაც ბალუ მაუგლის ასწავლიდა ჯუნგლების კანონს. ყავისფერ დათვს უხაროდა მოსწავლის შესაძლებლობების, რადგან მგლის ბელები სწავლობდნენ მხოლოდ იმას რაც მათ ხროვას სჭირდებოდა, ხოლო მაუგლის, როგორც ადამიანის ნაშიერს უნდა სცოდნოდა უფრო მეტი.

არითმეტიკის გაკვეთილზე ბალუმ ერთი თამაში მოიფიქრა. აუცილებელია მივიღოთ n რიცხვი 1-დან.მოსწავლეებს საშუალება აქვთ თავდაპირველი რიცხვი(და ყოველი მომდევნო მანამ სანამ n რიცხვს არ მივიღებთ) გაამრავლონ 3-ზე, ან მიუმატონ 4.თითოეული გამრავლებისთვის მოსწავლე დაისჯება 5 წუთით,ხოლო მიმატებისთვის 2 წუთით. მაგალითად:

 1+4=5+4=9+4=13+4=17+4=21

1*3=3+4=7*3=21

პირველ შემთხვევაში მოსწავლე დაისჯება 10 წუთით,ხოლო მეორეში 12 წუთით.

 

მაუგლი საუკეთესო იყო არითმეტიკაში და სწრაფად კონცენტრირდა, როგორ ამოეხსნა ამოცანა ისე, რომ ყველაზე ნაკლები დროით დასჯილიყო. მან ასევე შეამჩნია, რომ ყოველთვის არ იყო შესაძლებელი ბალუს ამოცანის ამოხსნა.

შესატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი ერთი მთელი რიცხვი n(1≤n≤109).

 გამოსატანი მონაცემები: დაბეჭდეთ დასჯის მინიმალური რაოდენობის დრო რომელიც შესაძლებელია მივიღოთ ამოცანის ამოხსნისას. თუ ამოცანა არ იხსნება, გამოვიტანოთ 0.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
21 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
10 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
100 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
0 დაკოპირება