ორნიშნა რიცხვის ციფრთა ჯამი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 1 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


 

მოცემულია ორნიშნა მთელი რიცხვი N (10 <= N <= 99). დაწერეთ პროგრამა, რომელიც  გამოიტანს მის ციფრთა ჯამს.

შესატანი მონაცემები: მოცემულია ერთი მთელი ორნიშნა რიცხვი N.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი – N-ის ციფრთა ჯამი.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
61 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
7 დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
20 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 დაკოპირება