ზედმეტი სიმბოლოები

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია ორი სტრინგი. წაშალეთ მათში მინიმალური ჯამური რაოდენობის სიმბოლო ისე, რომ ორივე მათგანისაგან ერთნაირი სიტყვები დარჩეს. სიმბოლოთა გადანაცვლების უფლება არ გაქვთ.

შესატანი მონაცემები: ორი სტრიქონიდან თითოეულში ლათინური მთავრული სიმბოლოებისაგან შედგენილი თითო სიტყვა, რომელთა სიგრძე არ აღემატება 100 სიმბოლოს.

გამოსატანი მონაცემები: ერთი მთელი რიცხვი - წასაშლელი სიმბოლოების მინიმალური ჯამური რაოდენობა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
AGGTAB GXTXAYB დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
5 დაკოპირება