მოგზაური

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


ალისას ხშირად უწევს მივლინებაში სიარული. ყოველ მოგზაურობაზე ის ერთ ქალაქს ნახულობს. ერთხელ მას კითხეს, თუ რამდენ განსხვავებულ ქალაქშია იგი ნამყოფი. ამის გასარკვევად ალისა თავის მოგზაურობის ჟურნალს უხმობს. დაეხმარეთ მას გაარკვიოს, თუ რამდენ სხვადასხვა ქალაქშია ნამყოფი ერთხელ მაინც.

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში ერთი მთელი რიცხვი t (1 ≤ t ≤ 50), ტესტების რაოდენობა. ტესტების პირველ ხაზზე მოცემულია ერთი დადებითი მთელი რიცხვი n (1 ≤ n ≤ 100), მივლინებების რაოდენობა. მე-i ხაზი უბრალოდ შეიცავს სახელს იმ ქალაქისა, რომელსაც ალისა ეწვია მე-i მივლინებაზე.  ქალაქის სახელი მხოლოდ პატარა ასოებითაა შედგენილი, აქვს ერთი ასო მაინც (მაქსიმუმ 20) და არ შეიცავს დაშორებებს.

გამოსატანი მონაცემები: თითო ტესტისათვის თითო ხაზი, რომელიც შეიცავს ერთ მთელ რიცხვს - რამდენ განსხვავებულ ქალაქს ესტუმრა ალისა.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
2 3 kutaisi tbilisi tbilisi 1 rustavi დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
2 1 დაკოპირება