რიგი კინოთეატრთან

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout

წყარო: Codeforces, 149A


კინოთეატრის სალაროსთან N ადამიანი დგას  რიგში და ელოდება ბილეთს. თითოეულ ადამიანს აქვს 25, 50 ან 100 ლარიანი (მხოლოდ 1 კუპიურა) . კინოს ბილეთი 25 ლარი ღირს. შეუძლია თუ არა მოლარეს დაუბრუნოს ყველა ადამიანს ხურდა, თუ სალაროში თავიდან არანაირი ფული არ დევს და რიგის დარღვევა არავის არ შეუძლია?

შესატანი მონაცემები: პირველ სტრიქონში 1 რიცხვი N   (1N≤105- რამდენი   ადამიანი დგას რიგში. შემდეგ  სტრიქონში N ინტეგერი, 25, 50 ან 100-ის კუპიურის ღირებულება, რომელიც რიგში მდგომ ადამიანებს აქვს (თითოს ერთი). რიცხვები მოცემულია რიგში ადამიანების დგომის მიხედვით. 

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ "YES", თუ მოლარეს შეუძლია რიგში ყველას მიცეს ბილეთი და დაუბრუნოს ხურდა და "NO" - წინააღმდეგ შემთხვევაში.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
1 50 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
NO დაკოპირება
შესატანი მონაცემები
4 25 50 25 100 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
YES დაკოპირება