შემცირებადი რიცხვი

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მთელ რიცხვზე შეგიძლიათ შეასრულოთ შემდეგი სამი ტიპის ოპერაციები:

 1.     თუ რიცხვი იყოფა 3-ზე, მაშინ გაყავით 3-ზე.

2.     თუ რიცხვი იყოფა 2-ზე, გაყავით 2-ზე.

3.     გამოაკელით ერთი.

 მოცემული n ნატურალური რიცხვისთვის მოვძებნოთ ზემოთხსენებულ ოპერაციათა უმცირესი რაოდენობა, რომელთა შესრულების შემდეგაც მივიღებთ ერთს.

 შემავალი მონაცემები:  ერთი მთელი რიცხვი n (1n106).

 გამომავალი მონაცემები: ოპერაციების ყველაზე ნაკლები რაოდენობა, რის შემდეგაც მიიღება 1.
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
10 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
3 დაკოპირება