სათამაშოების მაღაზია

დროის ლიმიტი: 1 წმ

მეხსიერების ლიმიტი: 64 მეგაბაიტი

შემავალი მონაცემები: stdin

გამომავალი მონაცემები: stdout


მოცემულია სათამაშოების სახეობები მაღაზიაში. ყველა სათამაშოს სახეობა და მათი ფასები. გაიგეთ სათამაშოების რაოდენობა რომლის ფასიც ნაკლებია 50 ლარზე.

შესატანი მონაცემები: პირველი ხაზი მოიცავს სათამაშოების სახეობას  n (0 ≤ n ≤ 1000). ყოველი მომდევნო n შეიცავს 2 რიცხვს. სათამაშოების რაოდენობა a (0 ≤ a ≤ 1000) და ფასი b (0 < b ≤ 1000)

გამოსატანი მონაცემები: გამოიტანეთ სათამაშოების რაოდენობა, რომელიც ღირს 50 ლარზე ნაკლები.

 
მაგალითები

შესატანი მონაცემები
5 5 79 9 31 8 50 1 28 3 26 დაკოპირება
გამოსატანი მონაცემები
13 დაკოპირება